Algemene informatie

Karakteristiek

Dit 14e eeuwse bakstenen kerkje is zonder fundering gebouwd. Het metselwerk loopt door tot een halve meter onder het maaiveld. Steunberen zijn aangebracht om verzakking tegen te gaan. De 16e eeuwse spitsboogramen zijn in de 19e eeuw voorzien van gietijzeren traceringen. In die zelfde tijd heeft de kerk ook een neoclassicistische uitstraling gekregen: veel stucwerk, een tongewelf en korinthische pilasters & zuilen. Opvallend aan de buitenkant zijn het dakruitertje en de blinde spitsboognissen. Binnen is een orgel, de preekstoel en herenbank, allen uit de 19e eeuw.

Gebruik

Er wordt veelzijdig gebruik gemaakt van dit kerkje: trouw en rouwdiensten, maar ook exposities, concerten en lezingen. In 2012 werden schoolbankjes op het voormalige schoolplein geplaatst, dit als verwijzing naar de geschiedenis van dit dorp.